ΠΡΟΦΙΛ

Η εταιρεία "Greek Concerts" ιδρύθηκε το 2011 από το Γιώργο Αναστασίου, με στόχο να παρέχει υπηρεσίες tour management και εκτέλεσης παραγωγής συναυλιών, festivals και πολιτιστικών εκδηλώσεων γενικότερα.

Μπορεί να συνεργαστεί με εταιρείες management, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων - θεαμάτων, festivals, πολιτιστικούς και αθλητικούς συλλόγους, με καλλιτέχνες οι οποίοι δεν εκπροσωπούνται μόνιμα από κάποιο γραφείο management, όπως επίσης και με κρατικούς φορείς όπως Δήμοι, Περιφέρειες και Κρατικά Festivals.

Αμείβεται πάντα ανά project ως εξωτερικός συνεργάτης και ασφαλίζεται με δική της ευθύνη. Δεν αποτελεί μόνιμο προσωπικό κάποιου δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα.

Μπορεί να παρέχει τις υπηρεσίες της για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί τόσο εντός, όσο και εκτός Ελλάδας.

Μπορεί παράλληλα μέσω έμπειρων συνεργατών να παρέχει πλήρεις και ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης μιας εκδήλωσης, όπως διαφήμιση, δημόσιες σχέσεις, εύρεση χορηγιών, τεχνική κάλυψη κ.α.

Παρέχει επίσης την δυνατότητα καλλιτεχνικής επιμέλειας, προγραμματισμού και οργάνωσης νυχτερινών χώρων διασκεδάσης (μουσικές σκηνές, clubs, bars κ.α.) όσον αφορά την επιλογή και εξασφάλιση κατάλληλων μουσικών σχημάτων (booking) με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρου, την τοποθεσία που βρίσκεται και την τρέχουσα καλλιτεχνική επικαιρότητα.

Τέλος, αναλαμβάνει την διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media) δημοσίων προσώπων (τραγουδιστές, ηθοποιοί, πολιτικοί), αλλά και διαφόρων φορέων (πολιτιστικοί οργανισμοί, κέντρα διασκέδασης).